• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: 0,00
24:00

Jiří Halousek z Iresoftu – Může být ryba bez hlavy?

07 listopadu, 2019

Firemní kultura – problém i řešení

Dnes si čím dál více majitelů firem uvědomuje, jak je důležité soustředit se nejen na výkon, ale také na budování silné firemní kultury. Co to ale obnáší? Stačí pár teambuildingových akcí a káva zdarma? Konkurence na trhu práce přichází s různými motivátory ve snaze přitáhnout k sobě talentované lidi a zároveň se snaží udržet i ty stávající. Jdou na to ale z dlouhodobého hlediska správně?

Mnozí se snaží za každou cenu změnit své zaměstnance tak, aby firma prosperovala. Motivace se postupně mění v tlak, který dusí nadšení, se kterým zaměstnanec do firmy přišel. Již ale existují i osvícení majitelé firem, kteří pochopili, že tím nejcennějším prvkem každé firmy je právě lidský kapitál. Jedním z nich je Jiří Halousek z firmy IReSoft. Po 12 letech tvrdého budování firmy, která na něm byla plně závislá, se rozhodl vyzkoušet, jestli je možné, aby firma fungovala nezávisle na svém centrálním mozku, jak dnes s úsměvem Jiří nazývá svou dřívější funkci ve firmě. Opustil vrchol své pyramidy a začal tvořit menší kruhy, ve kterých má každý hlas stejnou váhu. Dokázal usměrnil své ego a začal se obklopovat lidmi, kteří byli v různých oblastech lepší než on. Zjistil, že aby mohla firma růst, je potřeba lidem věřit, delegovat a zapojovat je. Začal vytvářet takové prostředí, které umožňuje lidem růst a udržovat si zápal pro věc.

 „Pokud chcete lidi motivovat, začněte odstraňovat ty věci, které jim vadí.“

Firemní kultura není čistě interní záležitost společnosti, jak se může na první pohled zdát. Prostředí ovlivňuje zaměstnance, ti přenáší svou energii do produktu nebo služby, čímž působí na konečného zákazníka. A nejen to – firemní kultura je něco, co lidi zkrátka baví a dává jim smysl. Zdravá kultura přitahuje navíc další nadšené lidi, kteří se touží realizovat v týmu, kterému věří a ve kterém má jejich názor hodnotu.

„Nikoho nebaví dělat nesmyslnou práci.“

Bohužel v některých firmách stále převládá názor, že vnější motivace je dostačující. Ano, vnější motivace může fungovat, ale pouze krátkodobě. Pokud se firma dostane do krize, tak vnější motivace většinou neobstojí náročnou zkoušku a tým se začne rozpadat. Toto je ukázkový příklad, kdy se projeví právě síla firemní kultury. Pokud je zdravá a funguje správně, lidé mají tendenci se v době krize ve firmě semknout a začít pracovat ještě usilovněji. Pokud ale firemní kultura nefunguje, nemá pevné hodnoty, nebo není budována vůbec, majitel může téměř počítat s tím, že při větším problému začnou lidé odcházet za lepší nabídkou.

Atmosféra, kterou Jiří Halousek dokázal za posledních 5 let v IReSoftu vybudovat je velkou inspirací pro všechny majitele firem napříč všemi obory. Podařilo se mu úspěšně decentralizovat firmu, která je dnes i bez svého šéfa plně soběstačná, a to jen díky tomu, že dokázal změnit svůj vlastní přístup a vytvořit takové pracovní prostředí, kam se všichni Iresofťáci každý den těší, protože jejich práce pro ně není jen zaměstnáním, které jim přináší finanční jistotu, ale plnohodnotnou částí jejich života, která je naplňuje a přináší jim smysl.

Stopáž

  • 00:40 Jak to vypadalo před pěti lety
  • 02:20 Dá se brát život jako hra?
  • 04:50 Jak efektivně využít lidský potenciál ve firmě
  • 09:25 Z pyramidy do kruhu
  • 14:40 Nebát se změn
  • 17:40 Jak se zbavit strachu z chyb
  • 18:35 Firemní kultura, její síla a slabiny
  • 21:18 Může být ryba bez hlavy?
  • 23:20 Poselství na závěr
Scroll to top

Přidejte se k nám

Ať vám nic neuplave

Podcasty do capsy

Děkujeme za přízeň. Úspěšně jsme vás zapsali.

Přidejte se k nám

Ať vám nic neuplave

Podcasty do capsy

Zadejte email